Kenelle

Kaislikossa on tilat seitsemälle 12 -21-vuotiaalle nuorelle, joilla on psyykkisiä oireita. Meille voi tulla huostaanotettuna, avohuollon sijoituksella tai kiirellisenä sijoituksena. Tarjoamme ympärivuorokautisesti tukea ja ohjausta nuorille. Väkivaltaisuus, sekä hoitamaton huume- tai alkoholiriippuvuus on este Kaislikkoon pääsylle.

Meille sijoitetuilla nuorilla on psyykkisiä oireita, jotka häiritsevät normaalia nuoren ihmisen elämää. Yleisimpiä ovat itsetuhoisuus, vakava masennus, syömishäiriöt, seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset, ahdistuneisuushäiriöt. Useimmilla nuorilla on jonkun asteinen tunne-elämän säätelyhäiriö. Nuorten psyykkiset oireet vaikeuttavat koulunkäyntiä ja suhteita läheisiin. Lääkitykseen ja sairauden hyväksymiseen liittyy monia ongelmia, ja arkielämästä selviytyminen on vaikeaa, jopa mahdotonta. Toisinaan nuoren kaikki energia menee hengissä pysymiseen.

Olemme toimineet 21 vuotta näiden haastavien nuorten kanssa, ja luoneet toimintaamme rakenteita, jotka auttavat nuoria saamaan elämäänsä paremmin haltuunsa. Meillä on pitkä työkokemus nuorisopsykiatrisesta sairaalahoidosta. Nuorten perhetilanteet voivat olla hyvin haastavia, ja vaikka emme varsinaisesti perheterapiaa annakaan, ovat työryhmäämme kuuluvat kaksi perheterapeuttia tärkeässä asemassa tekemässämme perhetyössä.