Henkilöstö

Työryhmällämme on vahva ammattitaito ja pitkä työkokemus nuorisopsykiatrisesta kuntoutuksesta. Henkilökuntaamme kuuluu sosionomeja, sairaanhoitajia, perheterapeutteja ja lähihoitajia. Olemme pitkään yhdessä työskennellyt työryhmä, vaihtuvuus henkilökunnassa on vähäistä. Yhteenlaskettu työkokemus lastensuojelun laitoshoidosta meillä on 95 vuotta.

Pidämme sydämen asiana, että tarjoamamme palvelun laatu on mahdollisimman korkeatasoista. Sen turvaamiseksi käytämme nuorisopsykiatrin konsultaatioita, säännöllistä ryhmä- ja henkilökohtaista työnohjausta, koulutuksia sekä jatkuvaa laadun arviointia ja kehitystä. Koko työryhmä opiskelee Dialektiivista Käyttäytymisterapiaa (DKT), jotta voisimme paremmin tukea nuoriamme toteuttamaan hoitoaan. Perheen tukemiseksi hankimme kaikille työntekijöille Suomen mielenterveysseuran "Perhearviointi menetelmä"- koulutuksen.