Kenelle

Kaislikossa on tilat seitsemälle 12 -17-vuotiaalle nuorelle, joilla on psyykkisiä oireita. Meille voi tulla huostaanotettuna, avohuollon sijoituksella tai kiirellisenä sijoituksena. Tarjoamme ympärivuorokautisesti tukea ja ohjausta nuorille. Väkivaltaisuus, sekä hoitamaton huume- tai alkoholiriippuvuus on este Kaislikkoon pääsylle.

Henkilöstö

Työryhmällämme on vahva ammattitaito ja pitkä työkokemus nuorisopsykiatrisesta kuntoutuksesta. Henkilökuntaamme kuuluu sosionomeja, sairaanhoitajia, perheterapeutteja ja lähihoitajia. Olemme pitkään yhdessä työskennellyt työryhmä, vaihtuvuus henkilökunnassa on vähäistä. Yhteenlaskettu työkokemus lastensuojelun laitoshoidosta meillä on 95 vuotta.

Miten

Nuoren hoito ja asuminen Tukikoti Kaislikossa on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Nuoren asuminen ja kuntoutuminen tukikodissa perustuu
    • arjen sujumisen opetteluun
        ◦ koulunkäynti ja harrastukset
        ◦ siivous ja ruuanlaitto
        ◦ vuorokausirytmi
        ◦ rahankäytön hallinta
        ◦ vuorovaikutus ja tunteet
    • yhteisöllisyyteen, jonka avulla opetellaan yhdessä päättämään, puhumaan ja ottamaan vastuuta
    • nuoren omaan sitoutumiseen
    • yhdessä tehtyyn tulevaisuudensuunnitelmaan
    • yhteistyöhön nuoren vanhempien, sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa.